Over LimmerLinten

Op de strandwal, aan de randen van het dorp Limmen, ligt een groen landschap met uitzicht op de duinen van Bakkum en Egmond. Hier ontstaat een kleinschalige, nieuwe woonomgeving genaamd “Limmer Linten”. Tussen de bestaande bebouwingslinten van Limmen worden nieuwe Linten gemaakt met in het totaal circa 600 woningen.

 

De inrichting van de buurten is sterk geïnspireerd op de kwaliteiten van de bestaande linten: groen domineert het straatbeeld en auto’s worden grotendeels aan het oog onttrokken. De openbare ruimte is beperkt, wegprofielen zijn minimaal en kavels zo groot mogelijk. De wegen hebben, net als de linten, een dorps karakter en een vloeiend, enigszins kronkelig verloop. Hierdoor zijn zichtlijnen altijd op groene voortuinen georiënteerd.

 

Door de ruime opzet van kavels en de mix van typologieën in elke buurt ontstaat een gevarieerd beeld. Deze variatie versterkt het informele en organisch gegroeide karakter van Limmen waardoor bebouwing en landschap met elkaar verbonden zijn